Ynglestatus

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt            

Ugle truer             

Kommune status        

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

Ynglestatus i forskellige typer redekasser.

Redekassetype og placering

A = Har indgangshul i enden af redekassen.

* = Ynglesucces men ikke i redekasse

B = Har indgangshul på siden af redekassen.

Der er tale om 1-2 årlige tjek af redekasserne -

Ai og Bi = Redekassen ophængt inde i bygning.

enten ved personlig kontakt eller via telefon/pc.

AU og BU = redekassen ophængt udenfor på bygning.

AT og BT = Redekassen ophængt i træ.

I alt antal opsatte kirkeuglekasser:

Fordeling af Redekassetype, ophæng-

2006

2007

ningssted (antal) og yngleforhold.

A

B

Ai

AU

AT

Bi

BU

BT

*

A

B

Ai

AU

AT

Bi

BU

BT

*

Antal redekasser

Antal kontrollerede redekasser

Spor efter kirkeugle i kasserne

Ynglepar (antal)

 

3

1

5

Par forladt redekassen

 

3

Ynglet i redekasse men ukendt ynglestatus

2

Antal ægkuld

4

Antal udklækket æg

7

5

4

Klækkesucces (%)

Æg indleveret til museum til undersøgelse

27

Antal æg befrugtet

21

Antal æg ubefrugtet

0

Antal udfløjne unger

7

Ynglesucces (par med unger i (%))

Antal kasser med spor efter (hus)mår

Antal kasser med ynglende stær

Antal kasser med ynglende grå/skovspurv

Antal kasser med anden ynglende fugleart

Fordeling af Redekassetype, ophæng-

2008

2009

ningssted (antal) og yngleforhold.

A

B

Ai

AU

AT

Bi

BU

BT

*

A

B

Ai

AU

AT

Bi

BU

BT

*

Antal redekasser

Antal kontrollerede redekasser

Spor efter kirkeugle i kasserne

Ynglepar (antal)

Par forladt redekassen

Ynglet i redekasse men ukendt ynglestatus

Antal ægkuld

Antal udklækket æg

Klækkesucces (%)

Æg indleveret til museum til undersøgelse

Antal æg befrugtet

Antal æg ubefrugtet

Antal udfløjne unger

Ynglesucces (par med unger i (%))

Antal kasser med spor efter (hus)mår

Antal kasser med ynglende stær

Antal kasser med ynglende grå/skovspurv

Antal kasser med anden ynglende fugleart