Video 

 
Forside
Kirkeuglen
Fakta
Fødevalg
Video
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker     
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer            

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen              

 

 

5000 besøgte siden i 2007 

 

 

  

 

 

 

Film nr. 1 Download video 1  

Film nr. 2 Download video 2

Ovenstående to filer er for øjeblikket ud af drift!

Film nr. 1 Uglefilm2  - Film nr. 2 Uglefilm2-2

Har du en langsom forbindelse, må du vente med at se filmene,

til de er indlæst via bufferen her i Windows Media Player.

Så tryk på filerne og vent!  - Tryk derefter på Play.

Kirkeuglefilm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Disse videofilm er optaget af en lodsejer i Østjylland. Der er tale om samme par i samme år - 2003. Bemærk de "falske øjne" -

et hvidt V i nakken hos begge fugle, som er så karakteristisk for kirkeugle. I en fraklippet del af filmen ser vi en

lille vandsalamander kravle under på bunden af natuglekassen. Så denne art er også på kirkeuglens menukort. 

Parret var særdeles aktive i kassen og fjerpleje på hinanden sås flere gange. 

Desværre er lyden ikke god, men på forsiden af hjemmesiden kan I høre kirkeuglens stemme i godt kvalitet.

 

1.film Natuglekasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Meget usædvanligt forsøgte kirkeugleparret at yngle i en natuglekasse opsat i et levende hegn. Parret opgav hurtigt

at yngle i kassen formentligt fordi underlaget - barkflis - var uegnet som redemateriale. Trafikstøj, kunstig lys i kassen

var andre mulige årsager... Det er hunnen, som forsøger at lave en redeskål. Vi ser også hannen komme med føde

(biller, mus o.a.) til hunnen. Bemærk hvor hurtig bytteafleveringen finder sted.    

 

2.film Kirkeuglekasse 

Parret flyttede til denne kirkeuglekasse, som hang under tagudhæng på skur ca. 100 m fra natuglekassen. Her får

kirkeugleparret unger som på filmen høres ved nogle lidt hæse zzziii-lyde. Vi hører også de gamle (muligvis kun hannen)

skælde ud. Det var det sidste år kirkeuglerne ynglede i redekassen.