Sjældne mus

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1    
Redekasser 2
Kirker     
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår      

Sidste nyt             

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

 

Sjældne mus


Undersøgelser af uglegylp kan være med til at kortlægge udbredelsen af sjældne arter af småpattedyr.


BirkemusenSicista betulina er sjælden i Danmark og forekommer kun i Jylland, hvor den formentligt har sin største bestandstæthed i

Midt- og Sydthy, men forekommer også mere spredt i området mellem Esbjerg-Ribe og Horsens-Vejleegnen.

Det har indtil videre været en udbredt opfattelse, at birkemusen kun meget sjældent optræder i uglegylp. Det er derfor særdeles interessant,

at jeg har fundet arten i gylp og endda i relativt stort antal i Thy samt få individer på 4 lokaliteter i Sydjylland. Denne viden anvendes nu i en

omfattende kortlægning af birkemusens biologi og udbredelse. Et arbejde som jeg med flere vil viderefølge i de kommende år.

Se min hjemmeside for Birkemusen i Danmark.

Oplysninger om birkemus modtages derfor med stor tak!  Kontakt mig: Jørgen Terp Laursen 
  

   Birkemus (foto JTL).

Med henblik på kortlægning af birkemusens udbredelse i Danmark ønsker jeg at modtage sløruglegylp til undersøgelse fra Nordvestjylland inkl..

Mors, omkring Vejle - Kolding og fra Sydvestjylland, men også fra vore småøer. Men kontakt mig venligst før du eventuelt sender uglegylp.

 

BrandmusenApodemus agrarius , der er større end birkemusen, har også en sort rygstribe. Her i landet har den sin hovedudbredelse på Lolland

og Falster, hvor den er udbredt og nogle år kan optræde i stort antal. I Jylland er den fundet nær Ribe omkring 1910. I årene 1975-1978 fandt jeg 4 brandmus

 - en i hver af årene - i sløruglegylp, indsamlet på gård ved Humle på Langeland blandt 359 byttedyr fra slørugle. Arten er så vidt vides ikke siden fundet på øen.

Så der var formentligt tale om indslæbte dyr – formentligt via skib fra Lolland. Brandmusen er meldt iagttaget af lokale på egnen allerede omkring 1970.

Arten har måske også været på Langeland før 1970. Således nævner Hansen i 1892, at brandmusen tidligere skulle have levet på øen. Brandmusen er

desuden fundet, formentligt som indslæbt, på Sjælland. På Nordsjælland er brandmusen også iagttaget lokalt i en kort årrække og derefter tilsyneladende forsvundet.

Du kan læse mere om småpattedyr i uglegylp og forekomst på mindre øer i bogenDanmarks Ugler