Registreringsskema

                                                                                                            
Forside
Kirkeuglen
Fakta
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer 

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

Registreringsskema for slørugle, natugle og kirkeugle.

Ved at udfylde dette skema kan du bidrage til, at vi får bedre kendskab til uglernes levevis.

Hvis du har informationer, som kan skrives i skemaet, er vi derfor meget taknemlige.

Oplysninger angives inden for en radius af 0,5-1,0 km fra formodet uglelokalitet (fx en gård).

Svar så vidt muligt med "ja", "nej" eller "X". Send det udfyldte skema til:

Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81b 8220 Brabrand 86 26 12 96.

Skemaet udfyldt den:

Ugleart:

 

Ugle-lokalitet, navn, adresse, tlf. og evt. mail:

Spor efter ugler f.eks. døde, uglefjer, uglegylp o.a. inden for de sidste ca. 3 år?

Redekasse på lokaliteten?

Ophængningssted:

På gavl af bygning

Inde i bygning

På høloft

Under tagudhæng

I træ

I stald

Bemærkninger til kasseopsætningen, højde over jorden, kassetype etc.:

Er redekassen beboet med ugler - hvilken art og årstal?

Yngleresultat (f.eks. Antal unger)?

Ynglested - hvis ikke det er i redekasse?

Type ynglelokalitet

Gård med husdyr

Hus/villa

Gartneri

Hjortefarm

Nedlagt landbrug

Fabrik

Hestestutteri

Kyllingefarm

Husmandssted

Ødegård

Rideskole

Minkfarm

Økologisk Landbrug

Andet?

Uglelokalitetens beliggenhed

Fabriksområde

Få huse

Åbent område

Udkant af landsby

I tæt byområde

Nær ådal

I landsby

Afstand til asfaltvej

For enden af markvej

Enligt beliggende

Ved skov

Andre oplysninger

Vandtrug til kreaturer

Mødding

Anvendes muse- og rottegift?

Opbevares korn på loft

Meget støj

Gyllebeholder åben eller overdækket

Er der permanent adgang for ugler til at komme ind i bygning - hul på 12 cm stort nok til alle 3 uglearter

Ynglested og omgivelser

Arealforhold:

Husdyr o.l. Angiv evt. antal for dyr mærket med *

Halmloft

Gl. træer

Heste

Frugthave

Læhegn

Grise

Gamle træer

Juletræer

Køer *

Græsplæne

Jorddige

Får

Stendige

Tør eng

Ænder

Sø/Mose

Vandhul

Gæs

Vandløb

Nåleskov

Høns *

Fugtigt areal

Krat

Kalkuner

 

Eng (afstand dertil)

mødding

Mink

Våd eng

Hunde *

Markafgrøder type

Problemer med disse dyr

Katte *

Brakjord

Husmår

Duer

Grusgrav

Mink

Andre forhold, der bør nævnes for lokaliteten

Mergelgrav

Rotter

Græsareal til husdyr

Hunde

Have

Katte

Forstyrrelser? - generelt: