Sløruglen truer Kirkeuglen!

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta 
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt            

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sløruglen truer kirkeuglen!

 

Kirkeuglen og sløruglen foretrækker at bo på gårde med husdyr.

Vi har nu få dokumenteret, at slørugle med meget stor sandsynlighed har

fortrængt kirkeuglen fra ellers sikre kirkeuglelokaliteter. Vores formodninger

blev bestyrket i 2006. På to gårde har landmænd oplyst, at de direkte

har set slørugle fordrive kirkeugle fra et loftrum! På andre tre gårde, hvor

slørugle nu er begyndt at optræde regelmæssigt, er kirkeugler blevet

fordrevet til nabolokaliteter og i mindst 7 tilfælde  er kirkeugle helt forsvundet,

som kan sætte i forbindelse med, at slørugle er kommet til.

 

Det er et faktum, at sløruglebestanden har været markant stigende i landet

i de sidste 10-15 år og nu tæller over 400 par (næsten alle par i Jylland).

Sløruglebestanden er især steget markant i Himmerland, hvor kirkeuglen

har sit kærneområde i landet. Samtidig er antallet af gårde faldet betydeligt

og mange gårde har opgivet dyrehold – en proces, der tilsyneladende

fortsætter, og som især rammer kirkeuglens levevilkår i Danmark.

Du kan læse mere om emnet i Gejrfuglen 43. årg. nr. 1 2007.

 

Undgå opsætning af sløruglekasser!!!  

Vi anbefaler, at man indstiller opsætning af sløruglekasser i Himmerland

og tilstødende områder, ligeledes i dele af Vendsyssel, nordlig del af

det tidligere Århus Amt (primært mellem Randers og Mariager) og hele

Djursland samt lokalt i Ringkøbing og Ribe amter.  Kort sagt - hvor der

endnu er kirkeugler!

Vi vil derfor opfordre andre personer, der arbejder med uglekasser, om

at følge disse anvisninger.

 

Vi vil naturligvis følge udviklingen nøje og hører meget gerne

fra læsere, der ligger inde med viden om emnet. 

 

Tårnfalk og natugle bør vi også, i denne sammenhæng, holde øje med!