Pójdźka zwyczajna (Athene noctua) w Dani

 

              

 


Duńska grupa sympatyków pójdźki zwyczajnej składająca się z ochotników, zajmuje się obserawacją i pomacą sowie z powodu jej znacznego obnizenia ilosci jako ptaka lęgowego w Dani.

W Dani sowy te żyją dzisiaj tylko w pobliżu zabudowań szczególnie w i w pobliżu zagród wiejskich.

Największym zagrożeniem dla gatunku jest brak możliwości zakładania gniazd, z powodu zamknięcia i modernizacji zabudowań gospodarczych. Do tego dochodzi zmniejszenie się ilości obszarów bogatych w pokarm takich jak np. pastwiska, żywopłoty, stare drzewa, stawy itp. Opryski pertycydami są kolejnym problemem dla pójdźki zwyczajnej.

Produkja młodych jest niska, co przypuszczalnie spowodwane jest małymi możliwościami zdobywania pożywienia, jak również rozmnażanie się wewnątrz stada.

Grupa sympatyków pójdzki zwyczajnej radzi rolnikom co trzeba zrobić, żeby pomóc sowie. Stwierdziliśmy również, że płomykówka zwyczajna (tyto alba) wypiera pójdźkę zwyczajną z wielu miejsc lęgowych. Kuna domowa (martes foina) jest prawdopodobnie również problemem dla gatunku.

Rady
Radzimy rolnikom co mają zrobic aby pomóc pójdźce zwyczajnej. Mogą to być otwarte drzwi do budynków gospodarczych, w których sowa może bezpiecznie przezimować. W czasie naszych wizyt widzimy w zamkniętych budynhach zagrożenie dla gatunku. Proponujemy również zróżnicowanie natury dookoła - żywopłoty, łąki, stawy itp.

Skrzynki gniazdowe
Grupa sympatyków sowy pracuje intensywnie nad zbudowaniem prawidłowego gniazda dla pójdzki. Znależliśmy model, który widoczenie jest sukcesem (patrz rys. i foto). Skrzynka gniazddowa broni dostępu kunie. Dzisiaj rozwieszamy jak tylko możliwe wszystkie nasze gniazda w stodołach pod sufitem. Zabezpiecza to skrzynce długi czas użytkowania bez możliwości przejęcia przez inne gatunki ptaków. Poza tym sowa będzie miała więcej młodych.

Życzeniem grupy sympatyków pójdzki zwyczajnej jest, żeby nasz model gniazda został przyjęty w innych miejscach w Eurupie.

Patrz www.kirkeugle.dk  oraz www.danmarksugler.dk

Status i Danii - około 65 par pójdźki zwyczajnej i około 480 par płomykówki zwyczajnej.

Kontakt z grupą sympatyków sowy mile widziany: Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81D, 8220 Brabrand, Danii - jtl@kirkeugle.dk