Uglebog

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

 

 

 

 

 

Fra bagsiden af bogen

 

Danmarks Ugler - udgivet 2006 - er det hidtil mest omfattende værk om de danske ugler. Bogen bygger på et imponerende feltarbejde med nye og spændende forskningsresultater indsamlet hos nogle af de mest fascinerende og hemmelighedsfulde fugle i vor natur.

Det er her tilstræbt at samle al tilgængelig viden om de enkelte uglearters forekomst og levevis i Danmark. Hovedvægten er lagt på de ynglede arter, hvor forfatterens forskningsresultater gennem mere end 35 år er beskrevet og suppleret med oplysninger fra museer, Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer, litteraturen m.v.

Danmarks Ugler henvender sig til såvel menigmand som til folk med en mere faglig baggrund. Her beskrives udseende, trækforhold, bestandsantal, udbredelse, jagtmetoder, ynglebiotop, redested, redekasser, fødevalg, museår og ugler, ringmærkning, invasioner, dødsårsager, miljøgifte og hvad menigmand konkret kan gøre for at tiltrække og hjælpe de trængte ugler.

Bogen indeholder bl.a. farvefotos af ugler, deres fødevalg og levesteder, desuden mange tabeller og udbredelseskort og er illustreret med Jens Gregersens smukke akvareller og tegninger.

Se mere på Danmarks Ugler

 

   "Danmarks Ugler" er nu udsolgt!!