Nordjylland 2006

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Kirkeuglen skal reddes     

21. jun. 2006 14.40 

Det ser rigtig sløjt ud for den lille kirkeugles fremtid i Danmark. Engang var den lidt mere end solsort-store fugl almindeligt ynglende overalt i Danmark, men i dag findes der næppe meget mere end 50 par. Og de lever alle i Jylland - og den største koncentration er i Himmerland. Mangel på føde og mangel på ideelle redepladser er skyld i tilbagegangen.

Men det vil en flok mennesker nu forsøge at ændre. Med ugle-eksperten Jørgen Terp Laursen i spidsen har man startet Projekt Kirkeugle - som man for nogle år siden startede Projekt Slørugle. Slørugle-projektet blev en omgående succes takket være de talrige redekasser, der blev sat op rundt om på især landbrugsejendomme og ikke mindst her i Nordjylland. Fra at være udryddelsestruet er der nu flere hundrede par ynglende slørugler i Danmark. Den samme succes tror Jørgen Terp Laursen dog ikke på for kirkeuglen - forskellen er måske, at sløruglen har tilpasset sig nye føde-emner, mens kirkeuglen ikke har haft den samme evne. Men nu forsøger man i hvert fald med en opsætning af specielle redekasser til kirkeuglen.

Jages væk af sløruglen
Kirkeuglen er 100 procent knyttet til menneskets boliger, hvor de tidligere bl.a. boede under taget. Som navnet antyder, levede de også engang i kirkerne. Der er optegnelser om i hvert fald 200 danske kirker med kirkeugler. Men det var ikke så meget tårnene, uglerne fandt tiltrækkende, men derimod ofte hulrum bag de store kampesten i kirkegårdsdigerne - og mange af de hulrum er jo i dag fyldt op med cement for at sikre digernes stabilitet.

En næsten grotesk hindring for kirkeuglens frem er faktisk sløruglen - meget tyder på, at de nye sløruglepar rundt om i lader og maskinhuse bogstavelig talt jager kirkeuglerne væk fra området, siger Jørgen Terp Laursen, der har besøgt 3000 danske landmænd som led i sine ugle-projekter - og som netop har udgivet bogværket "Danmarks ugler".

 
Skrevet af: Kjeld Torbjørn

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ugle-ekspert Jørgen Terp Laursen viser en af kirkeugle-kasserne til landmand Harley Eilsteen i Aggersund - kassen er nu opsat i gårdens maskinhus med håbet om, at den snart vil huse en nordenfjords kirkeugle.

I 2006 blev der bragt en udsendelse om kirkeugleprojektet i DR Nordjyl-land.