Kirkeuglen (Athene noctura)

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta 
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

                                                                          

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Slørugle i redekasse.          Kirkeugle ved redehul.  Natugleunger på loft.

 

 

Der yngler 7 uglearter i Danmark: Slørugle, Kirkeugle, Stor hornugle, Natugle,  Skovhornugle, Mosehornugle og Perleugle.              

 

 

Kirkeuglen

Kirkeuglen er en lille brunlig ”nysgerrig” ugle ikke meget større end en solsort. I 1960érne ynglede over 1000 par i Danmark, men siden er arten gået stærkt tilbage og lever nu formentligt kun i Jylland og især i Himmerland. I 1970érne fandt jeg mere end 1 par per km² i Østjylland. I dag er landsbestand kun omkring 60-70 par!

Den store tilbagegang skyldes især landskabsændringer, fældning af gamle træer, modernisering og nye driftsformer i landbruget herunder færre husdyrbrug.

  

Tidligere ynglede kirkeuglen i hule træer, men i takt med, at de er forsvundet, er arten søgt til bebyggelse, hvor den i en lang årrække har kunnet finde føde, skjul og redemuligheder. Med modernisering af bygninger - primært gårde og mindre ejendomme - som nu er  kirkeuglens foretrukne levested - er ynglemulighederne gradvist blevet forringet. Det samme gælder fødemulighederne. Kirkeuglen, der ikke selv bygger rede, lægger æggene på forhåndenværende underlag, yngler altid inde i en eller anden form for hulhed.

 

Eksistensmulighederne for kirkeuglen i Danmark, hvor den har levet i flere tusinde år, er nu så dårlige, at kun en aktiv hjælp fra folk, vil kunne redde arten fra at forsvinde fra Danmark.

 

Kirkeuglen skal ikke have en passage på mere end 6 cm i diameter for at komme ind i f.eks. en bygning, som er så vigtig for at den kan overleve i den kolde årstid. Mår, hund og trafik er blandt kirkeuglens værste fjender. 

 

Kirkeuglen er ikke udsat for direkte forfølgelse - tværtimod - så gør langt de fleste folk, der har kirkeugle boende, meget for at fastholde arten ved deres bolig.


Du kan læse meget mere om den spændende kirkeugle i min bog, Danmarks Ugler

 

Alle oplysninger om kirkeugle modtages med tak. Kontakt Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand tlf. 86 26 12 96.