Kirker

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta 
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er dokumenteret, at der har ynglet kirkeugle i mindst 220 kirker i Jylland og i enkelte kirker på Fyn.

I dag kender vi ikke én kirke, hvor der yngler kirkeugle!!

 

Mange kirker har været benyttet af kirkeuglen i årtier. Kirkeugle ynglede i ikke mindre end 102 år i Føvling

kirke 1896-1998!

 

 Vigtigt ynglested

De mange ”lukninger” af kirker har især ramt slørugle og kirkeugle, men også natugle. Eksempelvis ynglede kun et par

natugler i 62 kirker i Sydøstjylland i 1974. Før 1950 blev en lille del af disse kirker undersøgt og man fandt mindst

12 par slørugler. Slørugle har også ynglet i et stort antal kirker omkring Horsens og Vejle.

 

Godt beskyttet mod ”fjender”

Kirketårnene er ellers et sikkert ynglested for ugler, hvor de er fri for mår og andre fjender.
I dag er der formentligt ugler i mindre end en pct. af vore kirker.

 

Kirketårne bør åbnes for opsætning af en uglekasser

Vi ønsker, at kirketårne åbnes til glæde for ugler, men også for andre dyr som flagermus. 

Det er ofte let at opsætte en uglekasse i kirketårne, så kassen ikke kan ses udefra og på en sådan måde, at fugle ikke

kan komme ind i tårnet, hvis det er det, man sætter som betingelse for opsætningen. Kort sagt - lade uglen flyve direkte ind i kassen!

I de senere år er der vist større forståelse for at åbne kirketårne og give plads for uglerne. Vi må håbe, denne udvikling fortsætter.

 

Vi søger kontakt med kirkefolk

Det har stor interessere at få oplyst, hvor der endnu og tidligere har ynglet ugler i kirker og hvor der må opsættes en uglekasse i tårnet.

 

Kontakt: Jørgen Terp Laursen     Du kan læse mere om ugler i kirker i bogen Danmarks Ugler 

 

 

 

                                            Kirker og ugler   

Kirkeuglen bærer ikke mere sit navn med rette.

I dag er næsten alle kirketårne lukket, de gamle hule ”kirke-gårdstræer” er forsvundet og mange stendiger omkring kirkerne er cementeret, hvor kirkeuglen tidligere kunne finde gode ynglesteder.

  Vi søger kontakt med kirkefolk!