Fødevalg

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta 
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer             

Kommune status         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

Byttedyr

Antal

pct.

Insektædere (Insectivora)

21

3,5

Alm. Spidsmus (Sorex araneus)

13

Vandspidsmus (Neomys fodiens)

1

Spidsmus sp. (Sorex sp.)

7

Studsmus (Microtidae)

459

75

Rødmus (Clethrionomys glareolus)

13

Sydmarkmus (Microtus arvalis)

46

Nordmarkmus (Microtus agrestis)

41

Nord/Sydmarkmus (Microtus agrestis/arvalis)

279

Studsmus sp.(Microtidae sp.)

80

Ægte mus (Muridae)

102

17

Dværgmus (Micromys minutus)

4

Skov/Halsbåndmus (Apodemus sylvaticus/flavicollis)

29

Brun rotte (Rattus norvegicus)

1

Husmus (Mus musculus/domesticus)

7

Ægte mus sp. (Muridae sp.)

61

Fugle

24

4

Solsort (Turdus merula)

1

Grønirisk (Carduelis chloris)

1

Grå/Skovspurv (P. domesticus/montanus)

6

Spurvefugle (Passeriformes)

16

Padder

3

0,5

Padde sp. (Rana sp.)

3

I alt

609

Fordeling af byttedyr (pattedyr, fugle og padder) hos kirkeugle ind-

samlet regelmæssigt på 13 lokaliteter i Østjylland 1974-1976.

Der blev i undersøgelsen fundet 8026 insekter. Se også bogen,

Danmarks Ugler.

 

Vi er nu ved at lave en ny og meget omfattende undersøgelse af kirkeuglens fødevalg!

 

 

 

 

 

 

Markmus var i denne undersø-gelse det vigtigste byttedyr for kirkeugle blandt de fundne arter småpattedyr. 

Foto: Nordmarkmus.