Fakta og kendetegn

                    
Forside
Kirkeuglen
Fakta 
Fødevalg
Ynglestatus     
Redekasser 1     
Redekasser 2
Kirker      
Nordjylland      
Registreringsskema     
Kirkeugleår    

Sidste nyt             

Problemer             

Status i Komm.         

Folder               

Uglebog               

Sjældne mus               

Little Owl               

Food               

Nestboxes              

Steinkauz               

Nistkästen               

 

                                                                                           

*Kirkeuglen er i tilbagegang i store dele af Europa.                                               

* Kirkeuglen er også i stor tilbagegang i Danmark.

* Kirkeuglebestanden er omkring 60-70 par i Danmark.

* Kirkeuglens tilbagegang skyldes primært forringede rede- og fødemuligheder.

* Kirkeuglens tilbagegang skyldes måske også for intensiv anvendelse af insektbekæmpelsesmidler.

* Kirkeuglen høres primært i marts og april og hyppigst en katteagtig langtrukken kio-lyd.

* Kirkeuglen er stedfast og parret holder sammen for livet.

* Kirkeuglen yngler ofte på mindre ejendomme og gerne, hvor der er husdyr.

* Kirkeuglen lever især af orme, insekter og mus.

* Kirkeuglen yngler blandt andet i redekasser.

* Kirkeuglens unger kan ikke flyve i den første tid, efter de har forladt reden.

* Kirkeugleunger mister ofte livet ved drukning og i trafikken.

* Kirkeugleparret skilles ofte om vinteren, hvor den ene fugl som regel søger til en

    nabo-lokalitet.

 

 

 

 

 

 

Kirkeuglens fjer og gylp (til venstre) forveksles ofte med det tilsvarende   fra tårnfalk.  

Mange tårnfalke tager ophold om           natten på en gesims på en endegavl    af en bygning. Det vil sige, den kan        tæffes samme sted som kirkeugle.        Da fjer og gylp kan være vanskelige   at kende fra hinanden fra de to arter  vil vi stærkt anbefale, at du sender  gylp og fjer til bestemmelse til  Danmarks Kirkeuglegruppe.  

     Du får så et meget hurtigt svar! 

Bemærk. Hvis du finder gylp inde i en bygning kan det meget vel være fra kirkeugle, da tårnfalken aldrig kommer ind i bygninger.