Hjemmeside for Kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark 

Website for  Little Owl in Denmark -  Der Steinkauz in Dänemark 

   Steenuilen in Denemarken - Pójdêka zwyczajna (Athene noctua) w Dani    

    Danmarks  Kirkeuglegruppe  
 JTL Fauna Consult    

  Forside

  Kirkeuglen

  Fakta

  F¸devalg

  Video

  Ynglestatus     

  Redekasser 1     

  Redekasser 2

  Kirker     

  Nordjylland      

 Registreringsskema     

  Kirkeugleår    

  Sidste nyt             

  Problemer            

  Kommune status         

  Folder               

  Uglebog               

  Sj¿ldne mus     

          

              England

  

Little Owl

              Food               

      Nestboxes     

           

           Tyskland 

 

Steinkauz

Nistkästen

 

Holland

Steenuilen

 

Polen

Pójdźka zwyczajna

 

 

 

 

Danmarks ugler 

 

 

Besøg den spændende hjemmeside Danmarksrovfugle.dk

Rovfugle    

Fiskeørn

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Danmarks Kirkeuglegruppe består af personer, der frivilligt og ulønnet arbejder for at hjælpe den trængte kirkeugle. Det er økologiske og konventionelle landmænd,fritids-landmænd, fåreavler, hestestutteriejere, naturvejledere, jægere, ornitologer m.fl. - Alle er meget velkommen, til at deltage i dette arbejde. Kontakt JTL. (Alle fotos JTL).

                      

En gratis redekasse

 Alle, der har kirkeugle på sin ejendom, vil gratis kunne få opsat en flot redekasse. I den forbindelse er det vigtig at fine "spor" efter kirkeugle -

 Du kan til os sende fotos, gerne digitalt, men også fjer og gylp - sidstnævnte bør dog sendes med postbudet. 

 

Sidste nyt!   (Sept. 2009)

 Kirkeuglen er i fortsat tilbagegang - 2009 har været et katastrofeår for arten -  

 meget få unger. Flere par forlod ynglelokaliteterne i det tidlige forår og i flere

 tilfælde forlod hunnen æggene i utide. Set i lyset af kirkeuglens situation, er det 

 beskæmmende at læse, at forbruget af pesticider er i fortsat kraftig stigning i  

 Danmark. Insekter og andre smådyr, som er så vigtige for kirkeuglen forsvinder

 med brugen af gift. 

 Hvis ikke Danmarks Kirkeuglegruppe havde opsat redekasser til arten m.m. ville

 det have set endnu mørkere ud for kirkeuglen ...                                                                                                                                                                                                  

 Et meget stort museår er på vej -  Vi håber det vil gavne kirkeuglen i 2010.

 Jeg vil gerne appellere til, at alle indsender oplysninger om fund af kirkeugle   

 oplysninger behandsles fortroligt og vi opsætter som sagt uden beregning 

kirkeuglekasse, hos dem, der har haft besøg af kirkeugle. 

                                                                                                                                                                                                                  

                           

                                                                                                                                                      Kirkeugle-hannen holder vagt på et gyngestativ eller spejder efter byttedyr.                                   

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

  Uden befolkningens hjælp vil kirkeuglen uddød i Danmark, hvor den har levet i måske 2000 år.                                                                                                                                    

  Det er tankevækkende, at vi ikke har "råd" til at have kirkeuglen i vores natur!

                      

 I gamle dage kaldte man også kirkeuglen for minervas ugle eller stenugle. Sidstnævnte skyldtes, at arten ofte ynglede i stendiger bl.a. ved kirker.  

 Det gør vi!

  Vi rådgiver folk, der har eller gerne vil huse kirkeugler.

      Vi bestemmer tilsendte uglefjer og uglegylp og giver et hurtigt svar. 

  Vi samarbejder med og indhenter erfaringer fra kirkeugle-folk i udlandet.

  Vi håber, du vil deltage i arbejdet med at redde kirkeuglen i Danmark.  

  Vi ser også gerne at folkeskoleelever og ungdomskoler m.fl. går ind i dette arbejde. 

  Vi lægger op til et samarbejde med Regioner og kommuner.    

  Vi arbejder for, at få registreret, hvor kirkeuglekasser er ophængt i Danmark.

  Kendskab til lokaliteter, ophængningssteder og kassetyper kan hjælpe kirkeuglen. 

  Af hensyn til kirkeuglerne og lodsejere offentliggøres kirkeuglelokaliteter kun kommunevis.     

 

Støt økonomisk Danmarks Kirkeuglegruppe

Vi mangler nu ressourcer for at kunne hjælpe kirkeuglen. Ikke mindst pga. de høje transportudgifter er behovet for økonomisk støtte stort. Pengene vil udelukkende blive anvendt til:  

1. Materialer til bygning og opsætning af redekasser og udvikling af nye kassetyper.

2. Besøge kirkeuglelokaliteter med henblik på bl.a. rådgivning af lodsejere og indsamle informationer fra opsatte redekasser.

3. Tjek allerede opsatte redekasser og finde nye opsætnings-lokaliteter.  

 Thise Mejeri hjælper kirkeuglen

 I 2008 sponsorerede Thise Mejeri Danmarks Kirkeuglegruppe med en flot kirkeuglefolder og 100 kirkeuglekasser. Vi har desuden opsar 84 kirkeuglekasser

hos Thises økologiske landmænd. Vi takker her for samarbejdet. 

  Nyhedsbrev 

   Modtag Nyhedsbrev for kirkeugle. Er du tilmeldt, men har ikke modtaget april-brevet 2009, kan det skyldes, du ikke har oplyst os din rigtige mailadresse. Kontakt JTL 

 Samarbejdsparter

Østjysk Biologisk Forening   -  Naturhistorisk Forening for Jylland  -  Århus Universitet  -  Naturhistorisk Museum  -  Skov- og Naturstyrelsen

    Sponsor søges!     

 Køb reklamer på hjemmesiden - Pengene går ubeskåret til kirkeugleprojektet.

                    

Projektansvarlig Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81b 

8220 Brabrand 86 26 12 96

Any questions fore The Society for the Little Owl please contact:

 

 

Jørgen Terp Laursen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Terp Laursen   

 Updateret JTL 1.11. 2009  ©

 

 

 

 

 

Nedenstående er under udarbejdelse!

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Videofilm med kirkeugle            1.Film 

                                                           2.Film      

Modtag vores nyhedsbrev - se nedenfor.

Klik her for at høre kirkeuglens kald. Som det her kan høres, har kirkeuglen mange flere forskellige lydytringer. 

Kirkeuglekasse med metaltag ophængt på halmloft. Modellens tag gør det vanskeligt for en mår o.a. at komme ind i kassen. Som alternativ kan man blot lægge en plade ud over hullet.  Ingen siddepind!                        

   

 Det er en stor glæde at se kirkeuglekasser blive beboet med kirkeugle.          Et mål er nået! 

 

Her 2 af 3 store unger i en redekasse i 2009. Som det ses, var der videokamera i kassen.

 

Snart går ungerne en farlig tid i møde. For i den første uge efter de har forladt reden, kan de ikke flyve. 

 

Det er derfor vigtigt, at de kan finde gode skjul-muligheder nær redestedet, så de ikke bliver opdaget af rovdyr og andre fjender.  

 

Kirkeuglerne sætter derfor pris på lidt rod som gammel skrammel, kvasdynger o.a.          

 

 

 

Naturfoto-galleri. 

 

 

Her kommer fotos af planter, insekter, padder, krybdyr, fugle, pattedyr, landskaber m.m. Siden er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret. Billederne er taget af fotograf Jørgen Terp Laursen. 

 

   

                    

 

Hvepsevåge

 

Slørugle - stor unge

 

Birkemus

Kirkeugle med J. Olesen på DR 1 i 2008 Se her.

 

Vi har vurderet den danske kirkeuglebestand til maksimalt 65 par i 2008 og 40-50 par i 2010.

Det er bestemt et spørgsmål, om vi kan nå at redde arten i Danmark.

Du kan hjælpe os ved at oplyse, hvor der er kirkeugle og hvor arten har behov for hjælp fx. vedrørende redekasse.

I dag forsvinder de fleste kirkeuglepar fra en lokalitet pga. modernisering af bygninger.  

 

Læs her om alle Danmarks ugler

Her fjer og gylp fra kirkeugle, som ofte forveksles med det samme   fra tårnfalk. Er du i tvivl om arten, så send fjer/gylp i en plastpose til JTL og du vil få en hurtig tilbagemelding.

Du kan også sende et digitalfoto.

Skov- og Naturstyrelsen har netop bevilget et  større beløb til genskabelse af græsningsarealer o.a. til gavn for kirkeuglen. Det er et glædeligt og længe ventet initiativ fra statens side. Tak!  Men det er særedels problematisk, at skulle forvalte beløbet bedst muligt, når man ikke   kender til kirkeuglens fødevalg i Danmark efter år 2000 !!   

Danmarks Kirkeuglegrupe ved JTL arbejder nu med at færdiggøre en omfattende undersøgelse af kirkeuglens fødevalg i Danmark.   

Uden et aktuelt kendskab til arten fødevalg er det ikke muligt at lave en optimal handlingsplan for kirkeuglen.  

    Sidste nyt  Jan. 2011

Kirkeugle

Vinterfodring af kirkeugle

Med støtte fra Dansk Landbrug har en række personer -især landmænd - fodret kirkeugler med daggamle kyllinger i vinteren 2009/2010 og i vinteren 2010/2011. Det er et flot og nødvendig arbejde, som forhåbentligt kan vende den negative udvikling for kirkeuglen i Danmark. Resultater fra 2010 viser, at flere par fik   større ungekuld end man kunne forvente ved ikke-vinterfodring.

Medlemmer af Danmarks Kirkeuglegruppe har også vinterfodret kirkeugler.  

Fortsat nedgang

Desværre viste efteråret 2010, at mange kirkeugler var forsvundet fra en del kendte ynglepladser for arten. 

Ynglebestand i 2010

Vi vil anslå, at den danske kirkeuglebestand nu kun er 40-50 par.

Så ØV!!! 

Redekasser

Vores feltundersøgelser      viser, at kirkeugler også  uden for yngletiden opholder sig i den redekassetype som opsættes af Danmarks Kirkeuglegruppe.    Opsætning af redekasser   er derfor vigtig. 

 

Perleugle

En sjælden gæst

 I efteråret 2010 blev vi kontaktet af en person, der mente at have set en kirkeugle på Sjælland, hvor arten ikke findes. Det viste sig at være den meget   sjældne perleugle.          Der yngler enkelte par perleugler i Danmark. I Danmarks Kirkeuglegruppe har vi opsat 10 perleuglekasser i nåleskovsområder, men hidtil uden at få dem beboet med perleugler.  

Men vi lever i håbet! 

Skulle du have oplysninger om perleugleobservationer og opsatte perleuglekasser, hører vi meget gerne fra dig.